สศช. รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนังานคณะกรรมการเศรษฐกิจ_logo

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบ้ติงาน
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
2) เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร2 ชั้น2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.-1 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ