สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
เปิดรับสมัครสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 3 กันยายน 2557

502897_กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์การ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 – 3 กันยายน 2557 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

[ads=center]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ สถานที่รับสมัครและ ทาง http://www.moj.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานรับสมัครงานสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ