คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ รับสมัครผู้จัดการ วุฒิ ป.ตรี/โท ทุกสาขา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ
ครั้งที่ 5/2559


TU

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ)
สังกัดโครงการ MIF
วุฒิปริญญาตรี/วุฒิปริญญาโท
1 อัตรา
เลขที่อัตรา 104

อัตราค่าจ้าง
– ค่าจ้างผู้จัดการ คุณวุฒิ ป.ตรี
25,310 บาท คุณวุฒิ ป.โท เดือนละ 27,900 บาท
– ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน
5,000 บาท/คน/เดือน (ตามที่คณะฯ กำหนด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ป.ตรี/ป.โท
ไม่จำกัดสาขา
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดีมาก
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point, E-mail และ Internet และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารและวิชาการไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6. มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี รักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
7. สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาในช่วงเย็นและวันหยุดได้
8. ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.02-613-2253, 02-613-2195 และยื่นใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ