ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครงาน

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา


4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร การบัญชี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถิติ

5.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร

6.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 22,950 บาท
วุฒิ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นโยบายและการวางแผน รัฐศาสตร์ และสถิติ

[ads=center]

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง)

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.person.ku.ac.th

สอบในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ม.เกษตรศาสตร์

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ