กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 อัตรา (13 – 19 ส.ค.57)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 อัตรา (13 – 19 ส.ค.57)


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สังกัด: สำนักอนุรักษญ์ทรัพยากรป่าชายเลน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

[ads=center]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ห้องประชุมปะการัง ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทาง สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.dmcr.go.th/hrdmcr2013/?page_id=11

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ