เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ รับสมัครวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุ
เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน
จำนวน 5,000 อัตรา

สอบตำรวจ

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1,000 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 350 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 150 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 900 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– สถานภาพโสด
– มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
– สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

 

ลักษณะต้องห้ามที่ทำให้ไม่สามารถสมัครได้

1.ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6)

2.ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

3.ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

4 ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามภาคผนวก ข (ดูตามประกาศรับสมัคร)

 

ไม่รับสมัครผู้มีภาระทางทหาร

p1 p2

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 สิงหาคม จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

 

ในกรณีไม่มีข้อมูลกรอกในช่องใดให้พิมเครื่องหมายขีด (-)

ค่าสมัครสอบ 480 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)


ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

และจะเปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ (อก.) และสายงานเทคนิค เพศชาย/หญิง จำนวน 1,000 อัตรา ในเดือนกันยายน 2558
 

 

[ads]

 

 

ประกาศรับสมัครงานสอบตำรวจ 58  

– กองบัญชาการตำรวจนครบาล

– ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

– ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

– ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

– ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

– ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

– ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

– ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

– ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

– ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

– ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

 

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ