สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือไม่ ?!สายตาสั้นหายได้ใน 3 วัน นวัตกรรมอัจฉริยะจริงหรือไม่ ?! จริงๆ แล้ว ไม่ว่าชาติเชื้อเผ่าพันธุ์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการมองด้วยกันทั้งสิ้น ทว่า ปัญหาการมองเห็นทั้งประเด็นในเรื่องของสายตาสั้นหรือสายตายาวนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่นับวันจะพบผู้มีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพสายตาของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะในวัยเด็ก ซึ่งประเทศไทยพบว่ามีจำนวนเด็กที่มีปัญหาสายตาสั้นสูงกว่า 30% และแนวโน้มปัญหาสายตาสั้นในเด็กมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์

                ข้อเสียของสายตาสั้นก็คือ ปัญหาด้านบุคลิกภาพและอารมณ์เท่านั้น

                แต่เชื่อไหม จริงๆ แล้วมันแก้ไขได้

                ไม่ต้องใช้เวลากว่าค่อนชีวิตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้

                การเกิดสายตาสั้น เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม โภชนาการ การใช้ชีวิตกลางแจ้ง ลักษณะการโฟกัสของแสงในดวงตา ลักษณะการใช้สายตา ฯลฯ โดยในปัจจุบันพบได้ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเราที่มีการใช้สายตามากขึ้น เช่นการอ่านหนังสือ การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้จำนวนผู้มีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่สายตาสั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากสายตาสั้นเพียงเล็กน้อย และสั้นเพิ่มขึ้นทุกปีจนกระทั่งสายสั้นหลายร้อยหรือเป็นพัน

                สายตายิ่งสั้นมากก็ยิ่งสร้างความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันหลายด้าน ทั้งบุคลิกภาพ และด้านอารมณ์ ทำให้ขาดความมั่นใจ ในรายที่สายตาสั้นมากต้องใส่แว่นตาตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นชัด ถ้าเป็นเด็กก็มักโดนเพื่อนล้อ อีกทั้ง ยังเป็นข้อจำกัดในการประกอบอาชีพบางสาขา เช่น ตำรวจ ทหาร นักบิน ท้ายที่สุด ถ้าสายตาสั้นเพิ่มขึ้นจนมีค่าสายตาสูง ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคตา เช่น จอตาเสื่อม จอตาฉีกขาดหลุดลอก ต้อหิน เป็นต้น

               การควบคุมสายตาสั้น ในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การหยอดยาคลายการเพ่ง การจัดสายตาหรือโอเคเลนส์ การใช้คอนแคเลนส์นิ่มควบคุมสายตาสั้น การใช้เลนส์แว่นตาควบคุมสายตา

[ads=center]

               ทว่า ในปัจจุบัน วิธีการควบคุมสายตาสั้นแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือ วิธีการจัดสายตาด้วยเลนส์ชนิด Orthokeratology Ortho-K หรือเรียกง่ายๆ ว่า OK Lens ซึ่งได้รับการรับรองจาก US FDA หรือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา แล้วว่า สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

                ปัญหาข้อสงสัยขณะนี้ .. อะไรคือ OK Lens

                จากการสอบถาม ดร.วุฒิพงษ์ พึงพิพัฒน์ (OD, MS, FIAO) อาจารย์คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุมสายตาสั้นและ Orthokeratology เพียงคนเดียวในประเทศไทย ต่อกรณีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคสายตาสั้น ที่ อย.สหรัฐอเมริกาให้การรับรอง ได้รับคำอธิบายว่า OK Lens เป็นเลนส์ชนิดกึ่งนิ่มกึ่งแข็งที่ออกแบบผิวหลังพิเศษเพื่อการจัดสายตา เป็นเลนส์ที่ตัดขึ้นเฉพาะดวงตา ใช้ในขณะนอนหลับเพื่อแก้ไขและควบคุมสายตาสั้น

                “ผู้มีสายตาสั้นที่ต้องการจัดสายตา ต้องผ่านการตรวจดวงตาและค่าสายตาอย่างละเอียด อาทิ ค่าความโค้งกระจกตา ภาพถ่ายแผนที่กระจกตา ค่าสายตา และอื่นๆ เพื่อให้ได้เลนส์ที่พอดีกับดวงตาและค่าสายตา หลังจากได้เลนส์แล้ว เพียงแค่ใส่ OK Lens ในขณะนอนหลับ เลนส์นี้จะทำการปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสม โดยความโค้งของกระจกตาจะถูกปรับอย่างนุ่มนวลไปตามความโค้งผิวหลังของเลนส์  เมื่อตื่นเช้าถอดเลนส์ออก ความโค้งใหม่ของกระจกตาจะสามารถคงอยู่ได้ ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์นาน 1-3 วัน แล้วจึงกลับมาใส่ OK Lens อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพสายตาของแต่ละบุคคล”

                เขาอธิบายต่อไปว่า OK Lens เหมาะอย่างยิ่งกับผู้มีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่ไม่อยากสวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ในตอนกลางวัน หรือผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิก ในต่างประเทศเริ่มใช้ OK Lens กับเด็กสายตาสั้นได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ข้อดีของ OK Lens คือ นอกจากทำให้มองเห็นชัดโดยไม่ต้องใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แล้ว ยังสามารถควบคุมสายตาสั้นได้อีกด้วย ปัจจุบัน ในต่างประเทศเริ่มมีการใช้ OK Lens อย่างแพร่หลาย เช่นที่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น

                ทว่า OK Lens เป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งผู้ที่ต้องการใส่เลนส์ชนิดนี้จะต้องได้รับการตรวจและการประกอบเลนส์จากผู้เชี่ยวชาญด้านโอเคเลนส์ ที่เรียกว่า Orthokeratologist ซึ่งในต่างประเทศ Orthokeratologist ต้องผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตเพื่อประกอบโอเคเลนส์ โดยมีองค์กรระดับนานาชาติคือ International Academy of Orthokeratology เป็นสถาบันหลักในการจัดอบรมและจัดสอบความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Orthokeratology และการควบคุมสายตาสั้นโดยเฉพาะ และผู้ใช้เองก็ต้องศึกษาการใช้และปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้

               ปัญหาของผู้เป็นโรคสายตาสั้นแล้วรักษาหายโดยเร็ว กับผู้ที่ไม่เป็นโรคสายตาสั้น อาจจะมีผลสรุปในการมองเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่ … แตกต่างกันตรงอารมณ์ ความรู้สึก ใครๆ จึงไม่อยากเป็นโรคสายตาสั้นด้วยกันทั้งนั้น

               ดังนั้น เพื่อที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสายตาสั้น และผู้ที่ป่วยเป็นโรคสายตาสั้นรักษาหายได้โดยเร็ว จึงต้องระวังรักษาดูแลสุขภาพตนเองให้มาก ควรจะมีการพักสายตาบ้างทุกชั่วโมงโดยการมองทิวทัศน์ไกลๆ สัก 2-3 นาที เมื่อต้องออกกลางแจ้งควรสวมแว่นตากันแดดที่ป้องกันรังสียูวี ถ้าต้องมองจอต่างๆวันละหลายชั่วโมงควรใช้เลนส์แว่นตาที่ป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสายตา อาทิ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผักใบเขียว แครอท ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความเสื่อมของดวงตา ที่สำคัญคือการ พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อให้ดวงตาเกิดความชุ่มชื้น ซึ่งนอกจากจะดีต่อดวงตาแล้ว ยังดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

               ใครไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรดี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ทุกคนคงพอใจกับการไม่ป่วยทางสายตา ก็สามารถไปปรึกษา ดร.วุฒิพงษ์ ได้ที่ www.doctorvision.net/myopia-control หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์สายตาหมอแว่น โทร.02-734-0911, 081-7344-552

                อย่าวัวหายแล้วล้อมคอกเลย สายตาสั้นป้องกันรักษาได้ เชื่อเถอะ!!

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาจาก http://www.naewna.com/lady/109286

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ