งานดีๆ เปิดรับสมัครแล้ว! บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา “รับวุฒิ ปวส. ป.ตรี”

บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน
จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ThailandPost_Logo


 


1 ฝ่ายวิเคราะหืต้นทุน จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุนและมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ฝ่ายวิเคราะห์ต้นทุน
..รายละเอียดเพิ่มเติม..

2 ฝ่ายงานบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือด้านการจัดการทั่วไป
..รายละเอียดเพิ่มเติม..

3 ฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายการบัญชี
..รายละเอียดเพิ่มเติม..

 

[ads]

 

4 ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
..รายละเอียดเพิ่มเติม..

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ดังนี้
– ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 – 0299 ชั้น 1 โซน B โทร 0-2831-3378
– http://www.thailandpost.com/
ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.00 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 " 

 

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ