สอศ.เสียวเด็กทุนโอดอสทักษะอ่อน วางแผนปูพื้นภาษา วิชาการ-วิชาชีพ 1 ปีก่อนไปนอก

สอศ.เสียวเด็กทุนโอดอสทัก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมแผนอบรมนักศึกษาทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ด้านวิชาการ ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ คาดต้องปูพื้นฐานของเด็กทั้งวิชาการ วิชาชีพ ภาษา และวัฒนธรรม ในเมืองไทยอย่างน้อย 1 ปี 
 

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอขอปรับเกณฑ์การให้ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส) รุ่นที่ 5 เพื่อให้ทุนส่งเสริมการศึกษานี้เข้าถึงผู้เรียนตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ว่า ประเด็นดังกล่าวได้หารือร่วมกันมาแล้วระยะหนึ่ง เพราะหลักการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งความต้องการของประเทศในขณะนี้ คือ กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอศ. สามารถผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีได้ ฉะนั้น สอศ. จึงอยากให้เด็กอาชีวะซึ่งเก่งในด้านปฏิบัติ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายสนับสนุน เพียงแต่เป็นห่วงในเรื่องความรู้ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ ที่ค่อนข้างอ่อนกว่าความรู้ภาคปฏิบัติ ดังนั้น สอศ. จึงวางมาตรการรองรับไว้ว่าเมื่อได้โควตาโอดอส รุ่น 5 มาแล้ว สอศ. จะเตรียมตัวเด็กก่อนส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ
 
นายชัยพฤกษ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้เตรียมนักศึกษาที่จะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการเน้นการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับเด็กในช่วงสั้น ๆ ก่อนส่งไปเรียนภาษาต่อในต่างประเทศประมาณ 2 ปี ถึงจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศได้ ดังนั้นสำหรับโอดอส รุ่น 5 นี้ สอศ. จึงเตรียมแผนไว้ว่า นอกจากเด็กต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปเรียนแล้ว จะต้องเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพให้เข้มเข้มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะต้องปูพื้นฐานของเด็กทั้งวิชาการ วิชาชีพ ภาษา และวัฒนธรรม ในเมืองไทยอย่างน้อย 1 ปี โดยใช้งบประมาณของโอดอส จากนั้นเมื่อเดินทางไปประเทศที่เลือกเรียนแล้ว จะต้องเข้าเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง จึงจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดยเบื้องต้นได้ทาบทามประเทศที่เก่งด้านอาชีวะอย่าง เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ซึ่งทุกประเทศได้ตอบรับแล้ว

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ