กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท./ปวส. 26มิ.ย.-16ก.ค.67

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน:

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี

อัตราเงินเดือน 11,930 – 13,130 บาท

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี

อัตราเงินเดือน 12,650 – 13,920 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 1 ปี ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า ภายในวันสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ http://doa.thaijobjob.com

(2) กรอกข้อความในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: