กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ 14 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 13-21ธ.ค.66

 

ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี

3. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6 ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 2 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลการรับรองของสํานักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

8. ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลําน้ำ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลําน้ําชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

9. ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1 จำนวน 2 อัตรา
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธ.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: