สนามบินลำปาง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง 18-22ก.ย.66

 

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง

1. นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 4 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนด สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
(2) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
(3) ผู้สมัครเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ สำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิ์ สมัครสอบคัดเลือก
(4) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามี ร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย

– การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า เครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช<br />
30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วย
– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับ หรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอน แทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง 18-22ก.ย.66 ภายในวัน และเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: