บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา (21 เม.ย. – 2 พ.ค.57)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  (CAT)
เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. – 2 พ.ค.57

สมัครงาน กสท.

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ตำแหน่ง วิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  จำนวน 10 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.วิศวกร  4 จำนวน 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

[ads1]

3.นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางสารสนเทศทางธุรกิจ/สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี
เกรดเฉลี่ยสถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.50
เกรดเฉลี่สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 2.75

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง www.cattelecom.com

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ