กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.41อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. สมัครออนไลน์ บัดนี้-15มิ.ย.66

 

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. (ยกเว้นตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หากยังไม่มีหนังสือรับรองสอบผ่าน ก.พ. ผู้สมัครสามารถสอบ ก.พ.ภาคพิเศษได้ในภายหลัง)

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา
6. นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา ปวท./ปวส./อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา
9. เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง สาขาวิชาประมง หรือวุฒิ ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรม สัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เปิดรับสมัครบัดนี้-15มิ.ย.66 ที่เว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com

– รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม ตำแหน่งที่ 1-8 : https://file.thaijobjob.com/prakad/fisheries2023052/fisheries2023052_2
– รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม ตำแหน่งที่ 9 : https://file.thaijobjob.com/prakad/fisheries2023051/fisheries2023051_1

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: