คณะพาณิชยศาสตร์ มธ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC บัดนี้-5มิ.ย.66

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยมีรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

– มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
– มีความรู้ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางธุรกิจและอุปกรณ์ต่อพ่วง
– ปฏิบัติงานได้ทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต (มีรถบริการรับ-ส่ง)
– สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (หรือ smart for work ของ มธ.)
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรือชนิดอื่น ๆ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

สมัครออนไลน์ บัดนี้-5มิ.ย.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: