กรมประมง รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 31มี.ค.-12เม.ย.66

 

ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตําแหน่ง นักวิชาการประมง 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2 ตําแหน่ง  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3. ตําแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4 ตําแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

5. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี

6. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7. ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

8. ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

9. ตําแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://fisheries.thaijobjob.com/202304/index.php วันที่ 31 มีนาคม 2566 – 12 เมษายน 2566

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: