โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครงานหลายอัตรา หลายจังหวัด บัดนี้เป็นต้นไป

 

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม) ปัจจุบัน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บัดนี้เป็นต้นไป

1. ช่างเทคนิค จ.สงขลา (สิงหนคร,คลองแงะ) 5 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1137662

2. ช่างเทคนิค (ภูเก็ต) 7 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒิ ปวส. วิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กโทรนิค และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาไม่บอดสี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1156038

3. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GCC 1111 ไม่จำกัดจำนวน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐานหรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาจีน หรือภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในการพูด อ่าน เขียน และสื่อสารได้ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1139969

4. ช่างเทคนิค (พัทยา,ศรีราชา) 9 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒิ ปวส.วิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กโทรนิค และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาไม่บอดสี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1138784

5. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า งานรับชำระเงิน ณ ศูนย์บริการ พัทยา จ.ชลบุรี 4 ตำแหน่ง เพศหญิง วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1146784

6. ช่างเทคนิค ประจำพื้นที่ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง 10 ตำแหน่ง เพศชายอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 U จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1139088

7. เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร กรุงเทพมหานคร(เขตหลักสี่) 2 ตำแหน่ง เพศหญิงอายุระหว่าง 20 – 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1156587

8. Operator 1490 (งามวงศ์วาน) 3 ตำแหน่ง มีความสามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คำต่อนาที มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีน้ำเสียงสุภาพ ไม่มีปัญหาด้านการพูด ผู้ที่เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ สามารถสมัครได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม @214cnsv รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1145595

9. ช่างเทคนิค ประจำพื้นที่ รามคำแหง 2 ตำแหน่ง เพศชายอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 U จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1139095

10. ช่างเทคนิค ประจำพื้นที่ อ่อนนุช 10 ตำแหน่ง เพศชายอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 U จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตการขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1139093

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: