คนพิการสมัครได้! สำนักงานปลัด อว.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี /ป.โท

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

***คนพิการก็สมัครได้ แต่ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 11 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
7. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา
8. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา
10. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.ทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops-mhesi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21ก.พ.-15มี.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: