11อัตรา! กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-9มี.ค.66

 

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. หากไม่เคยสอบมาก่อน/สอบไม่ผ่าน สามารถสอบ ก.พ. ภาค ก (พิเศษ) ในภายหลังได้

1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ปวส.สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง หรืออนุปริญญา สาขาวิชาทางก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม

3. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคเโนโลยีโทรคมนาคม หรือ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรืออนุปริญญา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาทางไฟฟา ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง

4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ทางไฟฟ้ากำลัง

5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวท.สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาสาขาวิชาทางเครื่องกล ทางเทคโลโยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยยานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com บัดนี้-9มี.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: