กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 271 อัตรา (1-8 เม.ย.57)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 271 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-8 เม.ย.57

file_1382640854

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1. เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล     30 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ        30 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  3 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ    36 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    27 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    40 อัตรา
7. นักวิชาการป่าไม้        24 อัตรา
8. นิติกร        25 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์        30 อัตรา
10. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย        5 อัตรา
11. นักวิชาการสัตวบาล        10 อัตรา
12. วิศวกรโยธา            3 อัตรา
13. สถาปนิก                3 อัตรา
14. สัตวแพทย์            5 อัตรา

[ads1]

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, บ้านโป่ง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี. พิษณุโลก, นครสวรรค์, แพร่, ตาก, เชียงราย, เชียงใหม่

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.dnp.go.th/201404/index.php

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 เมษายน 2557 ทาง http://job.dnp.go.th/201404/index.php

ดูคุณวุฒิในแต่ละตำแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ