กรมอเมริกาฯ รับสมัครพนักงานค้นคว้าและผู้ช่วยงานโครงการ ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.66

 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. พนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูล 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1มี.ค.-30ก.ย.66 และอาจพิจารณาต่อสัญญาเป็นรายปีในปีงบประมาณถัดไป ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในเกณฑ์ดี-ดีมาก มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามเหตุการณ์ข่าวสารระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลข่าวสาร แปลและเขียนบทความ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-10ก.พ.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร โทร.0-2203-5000 ต่อ 13024 หรือ 13082 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ