คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รับสมัครพนักงานผ่าศพ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-28ก.พ.66

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้

การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์, สอบการปฏิบัติ 3 วัน

เงินเดือน 11,640 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,645 บาท มีเงินค่าตอบแทนโอที

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
– ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
– ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
– สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
– ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
– โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
– วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
– ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
– รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
– เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

รับสมัครบัดนี้-28ก.พ.66 กรอกใบสมัครออนไลน์/อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ