กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานร้านนวดในมาเลเซีย บัดนี้-20ก.พ.66

 

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนไทยไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ตำแหน่งพนักงานนวด 3 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-44 ปี
– นวดกดจุดตามฝ่ามือฝ่าเท้า (สามารถนวดแผนไทย สุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ)
– ไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการนวดไทยเทียบเท่ามาตรฐานการทำงานนวดไทยเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี เป็นมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต

อัตราค่าจ้าง
– เดือนละ 3,500 ริงกิต หรือประมาณ 26,357 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 ม.ค.66)

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ
– ระยะเวลาของสัญญาจ้าง 2 ปี และสามารถเลือกต่ออายุได้อีก 2 ปี
– ชม.การทำงาน ลูกจ้างทำงานเป็นกะ บนพื้นฐานการทำงานวันละ 8 ชม/วัน และทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามกฎหมายแรงงานประเทศมาเลเซีย ในบางโอกาสลูกจ้างอาจต้องทำงานล่วงเวลาตามที่พนักงานต้อนรับหรือฝ่ายบริหารร้องขอ โดยลูกจ้างจะได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลาตามที่ กม.แรงงานประเทศมาเลเซียกำหนด
– วันหยุดราชการ การลาหยุด วันพักผ่อน นายจ้างจะให้ลูกจ้างมีวันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ ซึ่งการกำหนดวันหยุดดังกล่าวจะขึ้นกับดุลยพินิจของนายจ้าง และจะอนุญาตเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น ยกเว้นวันหยุดราชการ ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้สูงสุด 14 วัน (ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน และต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากคลินิกที่นายจ้างอนุมัติเท่านั้น) ลูกจ้างจะต้องทำงานในวันหยุดราชการตามที่นายจ้างกำหนดและนายจ้างจะชดเชยการทำงานในวันหยุดราชการดังกล่าวเป็นวันลาพักผ่อนประจำปี
– มีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้ลูกจ้างฟรี ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า
– อนุญาตให้ลูกจ้างทำอาหารเองได้
– นายจ้างจะทำประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติขององค์การประกันสังคม และประกันสุขภาพให้ลูกจ้าง
– นายจ้างจะจัดเตรียมค่าเดินทางทางอากาศ (ขึ้นกับดุลยพินิจของนายจ้าง) ให้ลูกจ้างในการเดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างนายจ้างจะจัดเตรียมค่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้ลูกจ้างทุก ๆ 2 ปี

ยื่นเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ EMS บัดนี้-20ก.พ.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ