บสย.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 /ปวช./ปวส. /ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป

 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 40 อัตรา วุฒิ ม.6 /ปวช./ปวส. /ป.ตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ (สัญญาจ้าง) 1 อัตรา
– พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) 22 อัตรา
– พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน (สัญญาจ้าง) 2 อัตรา
– พนักงานชั่วคราว ฝ่ายพิธีการค้ำประกัน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล 3 อัตรา
– ผู้จัดการ ส่วนความเสี่ยงปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
– ผู้ช่วยผู้จัดการ (ด้านบริหารจัดการนวัตกรรม) สำนักพัฒนาองค์กร 1 อัตรา
– ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาระบบดิจิทัล 1 อัตรา
– พนักงานชั่วคราว ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 1 อัตรา
– พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานคดี 1 อัตรา
– ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) ฝ่ายกิจการสาขา 1 จำนวน 1 อัตรา
– ผู้จัดการ (ผู้เชี่ยวชาญ) ส่วนความเสี่ยงเครดิตและการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา)
– พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายค่าประกันชดเชย 1 อัตรา
– พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานกลาง 1 อัตรา
– ผู้จัดการ ส่วนวางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 2 อัตรา
– ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย (พนักงานชั่วคราว) 1 อัตรา
– ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (สัญญาจ้าง) 2 อัตรา
– เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.tcg.or.th/career_position.php

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ