GISTDA รับสมัคร จนท.พัฒนาธุรกิจ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-14ก.พ.66

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หากมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– การใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์
– การให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
– ภาษาอังกฤษ

รับสมัครบัดนี้-14ก.พ.66 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ