สกสค.รับสมัครนิติกร-หัวหน้าส่วนบัญชี-การเงิน-การตลาด บัดนี้-17ก.พ.66

 

องค์การค้าของ สกสค.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน

1. นิติกรอาวุโส 2 อัตรา สัญชาติไทย อายุ 25-45 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีนิติศาสตร์ ต้องขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานบังคับคดี งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. หัวหน้าส่วนบัญชีแยกประเภท ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา สัญชาติไทย อายุ 35-55 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและภาษีอากร จัดทำงบการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. นักวิชาการเงินและบัญชีอาวุโส ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา สัญชาติไทย อายุ 35-55 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. นักวิชาการตลาดปฏิบัติการ 2 ฝ่ายค้าส่ง จำนวน 1 อัตรา สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้งานด้าน social media ต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอขายสินค้า สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และตัวแทนจำหน่ายในส่วนภูมิภาค ให้คำปรึกษาและบริหารแก่ลูกค้า ออกประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ส่งเอกสารมายังอีเมล์ [email protected] บัดนี้-17ก.พ.66 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2514-4023 ต่อ 125, 126 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ