เรียนจบบรรจุทันที! รับสมัครเพศชาย วุฒิ ม.3/ปวช. เป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้า95อัตรา บัดนี้-4ก.พ.66

 

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 95 คน

เปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2566 โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)

1.หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) 55 คน : สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2564 – 2565 และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/peaevs202301/peaevs202301_2

2.หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) 40 คน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2543 – 31 มี.ค. 2549 รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/peaevs2023011/peaevs2023011_1

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ