กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ม.ค.66

 

กรมยุทธการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ

1. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวส.
2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางราชการหรือที่ทางราชการหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
3. นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30ม.ค.66 เวลา 08.30-15.30 น. ณ กองกลาง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) โทร.0-2575-6004 หรือโทรศัพท์สื่อสารทหาร 5721307 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ