กองทุนสื่อปลอดภัยฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10ก.พ.66

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 1 อัตรา
2. ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร : สัญชาติไทย ได้รับ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี.(ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) โทร.0 2273 0116-8 หรือยื่นสมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-10ก.พ.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ