กรมการเงินทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ปวส.19-25ม.ค.66

 

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.ทุกสาขาวิชา

2. พนักงานธุรการ 2 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.พาณิชยการและบริหารธุรกิจทุกสาขา

3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สาขาการบัญชี การเงิน การเงินและการธนาคาร

4. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

สมัครด้วยตนเอง/ทางเว็บไซต์ http://findinter.rtarf.mi.th ภายในวันที่ 19-25ม.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ