กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ แรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***

1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19ม.ค.66 – 8ก.พ 66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบ ต้องดำเนินการตามขั้นตอ ในเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ