ออมสินรับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทำงานในพื้นที่ภาคอีสาน บัดนี้-31ม.ค.66

 

ธนาคารออมสินภาค 11 รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการ เพื่อทำงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร อายุไม่เกิน 35 ปีถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th บัดนี้-31ม.ค.66

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ