องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างประจำ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

 

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ตำแหน่งลูกจ้างประจำชั้น 2 ทำหน้าที่พนักงานบริการทั่วไป (บริกรชั้น 2) จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,740 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่ บัดนี้-6 ม.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
หัวข้อประกาศรับสมัครงาน
4.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th
4.1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน (แนบเอกสารเฉพาะที่ประกาศในข้อ 5)
4.1.3 กรอกข้อมูลใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน
และจัดส่งมาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566
4.2 ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยชำระเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ใช้ทั่วไป) สาขาเตาปูน เลขที่บัญชี 020 – 1 – 02414 – 4 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : [email protected] พร้อมกับ ใบสมัครงานและหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ