โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 73 อัตรา

 

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) บัดนี้-29 ธ.ค.65

 1.  พนักงานธุรการ(กลุ่มงานจักษุวิทยา)
 2.  นักกิจกรรมบำบัด(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
 3.  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
 4.  นักเทคนิคการแพทย์(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)
 5.  พนักงานประจำห้องทดลอง(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก)
 6.  เจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 7.  พนักงานประจำห้องยา(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 8.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 9.  พนักงานทั่วไป(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
 10.  นักวิชาการเงินและบัญชี(กลุ่มงานการเงิน)
 11.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กลุ่มงานการเงิน)
 12.  พยาบาลวิชาชีพ(กลุ่มการพยาบาล)
 13.  ผู้ช่วยพยาบาล(กลุ่มการพยาบาล)
 14.  พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล)
 15.  พนักงานเปล(กลุ่มการพยาบาล)
 16.  พนักงานซักฟอก(กลุ่มการพยาบาล)
 17.  ช่างตัดเย็บ(กลุ่มการพยาบาล)
 18.  พนักงานทั่วไป(กลุ่มงานทันตกรรม)
 19. พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานทันตกรรม)
 20.  พนักงานประกอบอาหาร(กลุ่มงานโภชนศาสตร์)
 21.  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค(กลุ่มงานรังสีวิทยา)
 22.  พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น4) อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 23-29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ08.30-15.30น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ