แบงก์ชาติ รับสมัครผู้ตรวจสอบ ป.ตรี TOEIC600 บัดนี้-31ธ.ค.65

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร 31ธ.ค.65)

ประสบการณ์
● หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ หรือด้าน Risk Analytics/Risk Management หรือ หากมี Certificates ที่เกี่ยวข้อง เช่น FRM PRM หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) รวมทั้ง Risk Management
● มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ
● มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้ง มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
● มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

การทดสอบ
● สอบ Aptitude Test
● สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง
● สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนดำเนินการ
● รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. และทางอีเมล [email protected]
● ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
● ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : ผู้ตรวจสอบ 28,500 บาท / ผู้ตรวจสอบอาวุโส 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
● สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
● ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503 หรือ Email: [email protected] หรือ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: