รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนง.ช่วยเหลือคนไข้ 10อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3-9ม.ค.66

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา ค่าจ้างทดลองปฏิบัติงาน ได้รับค่าจ้างอัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 315.65 บาท ถ้ามีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลฯ กำหนด จะได้รับค่าจ้างในอัตรา เดือนละ 7,260 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย /เพศหญิง สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ วุฒิ ม.3/ม.6

กรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัคร งาน” 3-9ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ