รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้าง27อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 4-10ม.ค.66

 

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเซลล์วิทยา หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

ตำแหน่งที่ 2 พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 620 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยพยาบาล 12 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 สายสามัญ

ตำแหน่งที่ 4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา ค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งที่ 5 พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 2270 9999 ต่อ 1104 ภายใน 4-10ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ