ธ.ก.ส.ลำพูน รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ วุฒิ ม.3 ขับรถได้

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ สังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศีกษาที่ ก.พ. รับรอง นับถึงวันที่สิ้นสุดวันรับสมัคร มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือประเภทสาธารณะ หรือประเภทขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร และต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตท้องที่การดำเนินงานของจังหวัดลำพูน โดยคำนึงถึง ความสามารถในการเดินทางจากที่พักไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนด และให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อย กว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำพูน เลขที่ 19 ถ.วังขวา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน บัดนี้-29ธ.ค.565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 100 บาท

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ