นิวซีแลนด์คุมเข้มบุหรี่ ห้ามอายุต่ำกว่า14 สูบบุหรี่ ฝ่าฝืนงดซื้อตลอดชีวิต

รัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายใหม่คุมเข้มการสูบบุหรี่ในประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คน ด้วยการกำหนดมาตรการที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการห้ามเยาวชนที่ฝ่าฝืนข้อห้ามซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต

ร่างกฎหมาย “Smokefree Environments” ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในนิวซีแลนด์จากร้อยละ 8 ในปัจจุบัน ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปี 2025

นอกจากนี้ยังมีการจำกัดอายุของผู้ที่จะสูบบุหรี่ได้ ซึ่งเบื้องต้นข้อห้ามอยู่ที่ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี และจะมีการปรับเพิ่มอายุผู้ที่ห้ามสูบบุหรี่ขึ้นทุกปี ห้ามขายบุหรี่ให้กับผู้ที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2009 ซึ่งใครที่ฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวจะถูกห้ามซื้อบุหรี่ตลอดชีวิต

ขณะเดียวกันจะลดจำนวนผู้ค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ลงเหลือเพียง 600 รายทั่วประเทศ ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 6,000 รายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจะลดปริมาณนิโคติดในบุหรี่ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสพติด

Ayesha Verrall รัฐมนตรีที่ผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาระบุว่า กฎหมายใหม่นี้เป้นขั้นตอนเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ไร้ควัน ซึ่งจะทำให้ผู้คนหลายพันคนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และระบบสาธารณสุขของประเทศก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือกว่า 1.1 แสนล้านบาทจากที่ไม่ต้องรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อาทิ มะเร็งหลายชนิด หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และการตัดแขนขา

อย่างไรก็ดีนักวิจารณ์ออกมาเตือนว่า นโยบายที่เข้มงวดของนิวซีแลนด์อาจกระตุ้นให้ตลาดบุหรี่ผิดกฎหมายเติบโตขึ้นโดยปราศจากการควบคุม

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ