สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิเทศฯ/พัสดุ/ธุรการ ปวส.-ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง E – mail : [email protected] ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ บัดนี้-16ธ.ค.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ