กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ปวส. 9-16ธ.ค.65

 

สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายรับสถานพยาบาล

1. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.

2. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

3. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษา 1 ปี ต่อจากวุฒิ ม.3/ม.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

* ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. และผู้สมัครสอบเพศหญิง จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กก./ตรม. ไม่เป็นเท้า แบนยึดติด (Rigid Type)

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองสนับสนุน สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 9-16ธ.ค.65 เวลา 0900 – 1500 น. ในวันทำการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ