กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 13-21ธ.ค.65

 

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วุฒิ ม.3 สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ประปา ของอาคาร

2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่าน การอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

รับสมัคร 13-21ธ.ค.65 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2475 4670

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ