กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-15ธ.ค.65

 

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร ดำเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด บัดนี้-15ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง หรือ

(2) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บัดนี้-15ธ.ค.65 โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว) หรือ

(3) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บัดนี้-15ธ.ค.65 ได้ที่ e-mail : [email protected] โดยดำเนินการภายในวันที่ 15ธ.ค.65 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ