สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ป.ตรี

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด เงินเดือน 13,700 บาท/คน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางอีเมล์ [email protected] โดยนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2430 6800 ต่อ 0 (ในวันเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ