ศาลแขวงดุสิต รับสมัครนักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.65

 

สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา คดียาเสพติดในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (**กรณีเดือนแรกมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะ วันที่ปฏิบัติงานในอัตราวันละ 500 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ตำแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก

(2) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://dsmc.coj.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต อาคารศาลแขวงดุสิต ชั้น 2 (งานพัสดุ) ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 บัดนี้-8ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ หมายเลข โทรศัพท์ 02 241 2654 ต่อ 231-232

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ