หน่วยสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ109อัตรา บัดนี้-30พ.ย.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข)

1. พยาบาลวิชาชีพ 17 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุข 22 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3. แพทย์แผนไทย 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
(1) มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/ แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า และ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือ ประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 42 อัตรา ปวส.หรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

6. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. พนักงานบริการ 19 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

รับสมัครบัดนี้-30พ.ย.65 (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร สมัครด้วยตัวเองที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันเวลาราชการ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 4231 5997 ต่อ 801, 802, 803

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ