กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

นางสิริกาญจน์ สุยวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนิติกร สังกัดกลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223 7534

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 6 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2248 6210

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ รวม 3 อัตรา เพื่อสังกัดโรงเรียนสามัคคีบำรุง จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนนาหลวง จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 3,310 บาท รวม 12,000 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4395

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวม 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (อาสาสมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2438 7176

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง รวม 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนประภาสวิทยา จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนวัดบางเตย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อสังกัดโรงเรียนพิชัยพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7357

สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 27 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธ.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ