กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214)

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สถานที่รับสมัคร กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 0 2492 4901-3 ต่อ 214)

3. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โทร. 053 278 573)

4. พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โทร. 053 278 573)

5. พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา โทร. 0 73274487)

6. พนักงานช่วยการการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต โทร.076-529-699, 076-529-700)

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุขอนแก่น โทร./โทรสาร 043 332922)

8. พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น โทร./โทรสาร 043 332922)

9. พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนครพนม โทร. 042 050 055)

10. พี่เลี้ยง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสงขลา โทร. 074 801 930)

11. พี่เลี้ยง 3 อัตรา วุฒิ ม.3 (สถานที่รับสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี โทร. 02 577 1958)

12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา (สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ โทร. 044 617 595)

13. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา (สถานที่รับสมัครศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง โทร. 054 825 576)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่ง เอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร 28พ.ย.-8ธ.ค.65 (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ