โรงพยาบาลกลาง รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-8ธ.ค.65

 

โรงพยาบาลกลาง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

1. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน

2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงินหรือสาขาบริหารธุรกิจ

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา พณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการตลาด

4. พนักงานงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถอยู่เวรผลัดได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 19 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง บัดนี้-8ธ.ค.65 ในวันและ เวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2220 8000 ต่อ 11930, 8077

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ