วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม.

คุณสมบัติทั่วไป
– ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการกำเนิด ไม่ใช่โดยการแปลงสัญชาติ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (การนับอายุตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2547)
– เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการการตรวจเลือกได้วัดไว้ (ไม่รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และ เป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4)
– เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ มีความสูงไม่ น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– พนักงานธุรการชั้น 4 วพม. เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ ชั้น 3 วพม. เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี ปวส. จำนวน จำนวน 1 อัตรา
– ช่างปรับอากาศ ชั้น 1 วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าวิชาช่าง อุตสาหกรรม,ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น 1 วพม. และตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ วพม./ เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานสูทกรรม วพม. เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 40 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ